Materiał źródłowy jest prezentowany w dwóch bazach danych: Artykuły, książki i prace dyplomowe oraz Recenzje z czasopism. Wyszukiwarka (bazy oznaczone „Aktualizacja 2023”) pozwala na odnalezienie informacji szczegółowych, takich jak: tytuł tekstu, nazwisko autora, tytuł czasopisma, data wydania, przedmiot tekstu, nazwiska kompozytorów i nazwiska wykonawców, których tekst dotyczy. Wyniki pozyskane w latach 2016-2017, do czasu przeniesienia opisów do baz danych, będą prezentowane w starej formie (zakładka po lewej stronie). Pozwala ona na porządkowanie materiału według potrzeb wyszukiwawczych użytkownika – kliknięcie strzałki w prawym dolnym rogu nagłówka rubryki układa materiał zgodnie z alfabetycznym układem danych w tej rubryce. Funkcja jest dostępna po włączeniu trybu edycji.

Obie bazy danych zawierają opisy materiałów z czasopism: Audio Video Hi-Fi 1984-1990, 2018-2019, BBC Music 1995-2023, Canor 1992-2004, Classic CD 1994-2000, Dysonanse 1999, Fonorama 1990-1996, Fragile 2008-2016, Glissando 2004-2019, Gramophone 1923-2023, Jazz 1957-1991, Jazz Forum 2013-2021, Klasyka 1998, Kontrasty 1972-1988, Kultura Współczesna 2022, Machina 1996-2001, 2008-2009, Meakultura.pl 2015-2019, Muzyka 1929-2020, Muzyka 21 2000, Presto 2012-2019, Poradnik Muzyczny 1947-2006, Rock’n’Roll 1990-1991, Ruch Muzyczny 1946-2023, Rzeczpospolita 2017-2023, SAT, Audio, Video 1991-1996, Sound and Vision 2001-2004, Studio 1992-1995, Śpiew w Szkole 1961-1966, Wychowanie Muzyczne 1975-2023, Wychowanie Muzyczne w Szkole 1967-2010, Życie Muzyczne 1976-2009, Życie Śpiewacze 1951-1969 i innych, także wielu przedwojennych, m.in. ABC, Antena, As, Biesiada Literacka, Czas, Dziennik Poznański, Dźwięk, Gazeta Polska, Gazeta Robotnicza, Kino, Kurjer Codzienny, Kurjer Poznański, Kurjer Warszawski, Muzyka Polska, Nasz Przegląd, Radjo, Robotnik, Świat, Wiadomości Literackie. Pierwsza baza danych prezentuje znaczną część dotychczas opublikowanych książek, innych druków i niepublikowanych prac dyplomowych w języku polskim, poświęconych fonografii.

Obie bazy danych będą aktualizowane i uzupełniane.Bazy danych (zawartość i układ) są własnością Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Kopiowanie jest dozwolone tylko w ramach użytku osobistego. Wykorzystywanie baz danych w publikacjach może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.