W roku 2023 projekt realizowany był przez zespół:

 • Agnieszka Gołębiowska
 • Anna Iwanicka-Nijakowska
 • dr Katarzyna Janczewska-Sołomko
 • Ewa Kozłowska
 • Ilona Lewandowska
 • Jarosław Pawlik
 • dr Michał Pieńkowski
 • Mariusz Raczyński
 • Jakub Tomczak
 • Hanna Trzeszczkowska
 • Maria Wróblewska

Koordynacja projektu: dr Anna Grzecznowska

Współpraca: Biuro ZG SBP

Zespół w latach 2016-2017, 2019-2022:

 • Jolanta Byczkowska-Sztaba
 • Agnieszka Gołębiowska
 • Anna Iwanicka-Nijakowska
 • dr Jacek Jackowski
 • dr Katarzyna Janczewska-Sołomko
 • Ewa Kozłowska
 • Ilona Lewandowska
 • dr Jakub Maciej Łubocki
 • Jarosław Pawlik
 • dr Michał Pieńkowski
 • Mariusz Raczyński
 • Hanna Trzeszczkowska
 • Maria Wróblewska
 • zespół Fundacji MEAKULTURA